Custo de compra de inmobles en Xapón: Repartición de compra taxas e impostos - Blog

Antes de facer unha oferta para mercar a propiedade en Xapón, é importante ter unha boa estimación do seu total out-of-pocket custos, e entender cando os custos han xurdir no proceso de compraNormalmente, cando mercar un pre-propiedade do inmoble, o propietario quere completar todo transacción (de recibir o pago a entrega das chaves) en menos de tres meses, polo que á hora de facer unha oferta, que vai xa ten que ter unha cantidade significativa de diñeiro na man para cubrir gastos diversos, etc. Por favor, teña en conta que os custos de abaixo son estimacións só, e dependerá do contido do seu contrato co vendedor entre outros factores. No momento de asinar a Compra e Venda Acordo: pago (na maioría dos casos dez do prezo de compra), diversos gastos (aproximadamente. sete de prezo de compra) ou ata o momento do peche (entrega de chaves): Resto do prezo de compra (prezo de compra de menos de pago), diversos gastos (aproximadamente - do prezo de compra) Un aviso para este imposto vai vir desde o concello entre - meses despois de que a transacción é rematada. Non é un imposto especial de redución posible no caso de certas condicións legais están satisfeitos (eu. e, pre-propiedade residencia construído despois de, tamaño total de - km.

cadrados, etc.), pero o aplicables condicións legais para a redución variar co concello.

Ademais, para recibir a redución do imposto de algúns concellos esixen unha declaración de que o novo propietario dentro dun determinado período de tempo despois da compra, entón iso é algo que debería comprobar con antelación con un local de inmobles empresa ou oficina fiscal para o concello goberno, etc. No caso de que o vendedor de pre-propiedade de residencia é un individuo, non consumo de imposto se cobra sobre a transacción. O prezo de compra de terra tamén está non suxeita ao imposto sobre o consumo. Con todo, o consumo fiscal incide sobre axente de taxas, e se a propiedade foi remodelado por unha empresa inmobiliaria antes da transferencia, o consumo de impostos pode ser debido a custo de rehabilitación. Consumo imposto é de pago sobre transaccións en edificios e outras estruturas sobre a terra.

É tamén a pagar sobre legal scrivener taxas, que son pagados para a gravación de transferencia de propiedade dos edificios e ou terra no rexistro de inmobles.

Ademais, o consumo de impostos é rutineiramente cobra como unha parte do préstamo originação taxas, pero as particularidades variar co valor. A cantidade de pagamento de pago no momento de realizar a compra e venda acordo é xeralmente dez, pero a cantidade exacta depende do acordo entre o comprador e o vendedor. No caso de que a propiedade é un alto perfil propiedade en alta demanda, o vendedor pode pedir máis de dez como un pago para abaixo. O pagamento é, xeralmente, unha primeira parte do prezo de compra, co saldo de ser debido a ou polo peche da transacción (eu. No caso típico, se o comprador cancela o negocio despois de que o contrato pero antes de pechar, o comprador vai renunciar a abaixo o pago, e se o vendedor cancela o negocio antes de pechar, o vendedor debe pagar o comprador dúas veces o pago de cantidade. A cantidade varía dependendo do prezo de compra, pero hai unha redución no caso de que unha venda privada de un pre-propiedade residencia entre - millóns de JPY (entre outras condicións) a, JPY. Aínda que unha propiedade con un prezo de compra de millóns de yenes, o selo imposto é de só o, JPY cando satisfaga as condicións para o selo especial redución do imposto.

Unha metade do axente taxa normalmente é de pago no momento de asinar a compra e venda acordo, con o equilibrio, debido ao peche.

Desde xeralmente o vendedor quere que o saldo do prezo de compra pagado directamente nunha conta bancaria persoal, se está a recibir un préstamo, ten que comprobar o valor para ver se o valor vai aceptar a transferencia de parte do préstamo hipotecario ingresos directamente para o vendedor.

Tamén, en ocasións, os vendedores vai esixir o pagamento en tres prazos do prezo de compra (unha parte ao tempo de contrato, unha parte cando outras condicións son satisfeitas, e o saldo ao peche).

Unha vez que o importe do principal do préstamo foi aprobado polo seu banco, vai realizar un contrato de préstamo. Haberá un selo imposto que é debido en cada asinado orixinal do contrato de préstamo. Ata o momento de peche, variado compra de custos será normalmente a igualdade entre - do prezo de compra, dependendo das especificidades de propiedade en si, o importe do préstamo hipotecario, etc. Vostede debe ser capaz de obter unha mellor estimación destes custos despois de física inspección do inmoble e discutir os resultados e o préstamo detalles co seu valor. O importe do imposto depende o importe do principal do préstamo. En caso de un préstamo entre - millóns de JPY, o imposto é de, JPY. Hai servizo de taxas para o xudicial scrivener para comprobar o contido do rexistro de inmobles antes de transferencia e gravar o valor da hipoteca e a transferencia de propiedade para o comprador. Hai tamén separar a gravación de impostos en Xaponés Taxas administrativas, taxas para un fiador do préstamo, o lume póliza de seguro de taxas, grupo de crédito de seguro de vida. A específica de diversos préstamo taxas varían dependendo do tipo de préstamo eo valor. Xeralmente a última metade do axente taxas son debido ao peche Se está a mercar directamente desde unha empresa inmobiliaria, moitas veces non hai separado axente ou intermediario taxa.

O propietario como de xaneiro un é responsable por estes impostos.

Ademais do prezo de compra, xeralmente vendedores solicitude compradores pagar para eles, a porcentaxe de estes impostos que corresponden ao número de días que o novo propietario vai propia propiedade no ano natural. Por comunidades, pode haber adicional pagos anticipados para a xestión de taxas, reparación de reservas, etc. Para unha explicación detallada de impostos relacionados coa compra e a realización de propiedade en Xapón, por favor, vexa: Guía Xaponés Impostos Inmobiliarios.